Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ

Από το «ΕΘΝΟΣ», Παρασκευή 2 – 11- 2012 Από τον Γιώργο Κ. Καββαδία Στο Υπουργείο Παιδείας με γρήγορους ρυθμούς οδηγούν την εκπαίδευση 30 χρόνια πίσω νεκρανασταίνοντας τους επιθεωρητές. Με την εγκύκλιο για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ) που αποτελεί πιλότο για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση υλοποιείται ένα οργουελιανό αυταρχικό μοντέλο τύπου “big brother”, ενώ προβλέπεται και βαθμολογία για τους εκπαιδευτικούς με άκρως υποκειμενικά κριτήρια από τον σχολικό σύμβουλο και τον διευθυντή του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται ανά διετία και εφόσον η αξιολόγηση είναι αρνητική χάνει τη θέση του. Τα περισσότερα – πάνω από 70- από τα μόρια της βαθμολογίας δεν είναι αντικειμενικά και μετρήσιμα, αλλά άκρως υποκειμενικά, έτσι ώστε στο όνομα της αξιοκρατίας να ευνοούνται η ημετεροκρατία και οι «καλύτεροι μαθητές» στο μαθήματα της συμμόρφωσης. Και η διαδικασία ιδεολογικής χειραγώγησης, πειθάρχησης περιλαμβάνει και την περιβόητη συνέντευξη. Οι μανδαρίνοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και η πολιτική εξουσία αποκαλύπτονται. Δε θέλουν τον εκπαιδευτικό απλά ευθυγραμμισμένο με την κρατική διδακτική, αλλά υποταγμένο και σκυφτό εντός και εκτός σχολείου. H εκπαιδευτική διαδικασία και ο εκπαιδευτικός δεν μπορούν να διασπαστούν σε επιμέρους αξιολογούμενα στοιχεία και να μετρηθούν μέσα από 2 - 3 επισκέψεις του Σχολικού Συμβούλου στην τάξη ή από τη συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ. H εκπαιδευτική διαδικασία έχει χαρακτήρα δυναμικό, επηρεάζεται από πλείστους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες και άρα δεν μπορεί να διασπαστεί και να μετρηθεί. Απώτερος στόχος, είναι η κατηγοριοποίηση των σχολείων με βάση και τις επιδόσεις των μαθητών και η εξεύρεση πόρων έξω από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η αγορά και οι χορηγοί βρίσκονται ήδη στα σχολεία. Άλλωστε «η προτυποποίηση δεικτών και κριτηρίων» για την αξιολόγηση αντανακλά την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη για πλήρη αντιστοίχηση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς. Η αξιολόγηση όχι μόνο δεν έρχεται να συμβάλει στη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας , αλλά την υπονομεύει ανοιχτά. Oι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωμα να αντισταθούν στον ασφυκτικό έλεγχο του νεο-επιθεωρητισμού, γιατί «ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του θα γίνει διπλά σκλάβος ή θα καταντήσει ένας ψυχικά ανάπηρος άνθρωπος, ανίκανος να μορφώσει άλλους» (Δ. Γληνός).