Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008

Χρήστου Κάτσικα - Γιώργου Καββαδία
Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H εξέλιξη των ευκαιριών πρόσβασης στην Ελληνική Εκπαίδευση (1960-2000)
(ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιάννης Μηλιός, Γιώργος Γρόλλιος
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: GUTENBERG, 2000


Η εκπαίδευση υπό το πρίσμα της κοινωνικής ανάλυσης, ήτοι η προσαρμογή των μαθητών στις κοινωνικές αδικίες. Πώς δημιουργούνται οι εντυπώσεις για τους «καλούς» και τους «κακούς» μαθητές και ο ρόλος της οικογένειας και της ταξικής προέλευσης στην επιλογή του κλάδου σπουδών και εν γένει του επαγγέλματος. Πλάγιος τίτλος της μελέτης «Η εξέλιξη των ευκαιριών πρόσβασης στην ελληνική εκπαίδευση (1960-2000)».